Afscheid

Jaren geleden ontstond er een groep voor de minima met een aantal vrouwen. Kort daarop gingen we als stichting verder met 4 vrouwen. Wendy van de Kamp was een van hen. Jarenlang heeft zij zich liefdevol ingezet voor de minima. Vanochtend ontvingen wij het bericht dat Wendy is overleden. De Lees meer…