Locatie

Stichting Helpende Handen Oss
Habsburgerstraat 27L
5346 SB 
Oss

e-mail: [email protected]


KvK 64535061
Rabobank  NL83 RABO 0308 4999 80

ANBI

Stichting Helpende Handen Oss heeft een ANBI status (RSIN nummer 855 708 104)
Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werk bij Helpende Handen Oss.

Het laatste jaarverslag en de financiële verantwoording zijn gepubliceerd op een besloten gedeelte van onze internetsite en is voor stakeholders op te vragen via ons email adres.