Stichting Helpende Handen Oss is een vangnet voor mensen uit Oss en omgeving die net buiten alle regelingen vallen.

1. Mensen in acute nood helpen.

2. Burgers kunnen hun solidariteit met deze mensen tonen door middel van een gift aan de stichting.

Stichting Helpende Handen Oss is bedoeld voor mensen die al lang van een minimuminkomen moeten leven en waarvan de reserves op zijn.¬†‚ÄčIedereen uit de gemeente Oss kan een aanvraag indienen.

Helpende Handen Oss werkt met vrijwilligers. Naast het beoordelen van de hulpvraag kunnen zij samen met de aanvrager kijken of meer hulp nodig is en wie die kan bieden. Noodzakelijke hulp wordt zo snel mogelijk geboden in de vorm van kleding of huisraad. Afhandeling gebeurt met in acht neming van strikte privacy.

Enkele voorbeelden van hulp zijn: Kleding verschaffen. Een kinderverjaardag verzorgen d.m.v. een kadootje, taart en lekkers. Een zwangere aanstaande moeder helpen met de baby uitzet bij elkaar krijgen.

Om meer mensen in armoede te bereiken zullen vrijwilligers van Helpende Handen Oss aanwezig zijn op locaties waar mensen uit de doelgroep komen.

Stichting Helpende Handen Oss is een ANBI erkende organisatie.

Dat wil zeggen dat Helpende Handen Oss een instelling is die het Algemeen Nut Beoogt.

Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werk bij Helpende Handen Oss.