Beleidsplan Stichting Helpende Handen Oss 2021

Stichting Helpende Handen Oss is een vangnet voor mensen uit Oss en omgeving die net buiten alle regelingen vallen.

1. Mensen in acute nood helpen.

2. Burgers kunnen hun solidariteit met deze mensen tonen door middel van een gift aan de stichting.

Stichting Helpende Handen Oss is bedoeld voor mensen die al lang van een minimuminkomen moeten leven en waarvan de reserves op zijn. ‚ÄčIedereen uit de gemeente Oss kan een aanvraag indienen.

Helpende Handen Oss werkt met vrijwilligers. Naast het beoordelen van de hulpvraag kunnen zij samen met de aanvrager kijken of meer hulp nodig is en wie die kan bieden. Noodzakelijke hulp wordt zo snel mogelijk geboden in de vorm van kleding of huisraad. Afhandeling gebeurt met in acht neming van strikte privacy.

‚ÄčEnkele voorbeelden van hulp zijn: Kleding verschaffen.  Een kinderverjaardag verzorgen d.m.v. een kadootje, taart en lekkers. Een zwangere aanstaande moeder helpen met de baby uitzet bij elkaar krijgen.

 Voor 2021 gaat Helpende Handen Oss zich speciaal richten op nieuwe huisvesting voor onze stichting. Daarvoor is een subsidie van de gemeente Oss toegezegd.

Om meer mensen in armoede te bereiken zullen vrijwilligers van Helpende Handen Oss aanwezig zijn op locaties waar mensen uit de doelgroep komen.

Om de inkomstenstroom te continueren staat o.a. een flessenactie gepland.

Het bestuur bestaat uit;

Voorzitter; Vacature

Penningmeester; van Erp – van der Heijden, Johanna Theodora Maria

Secretaris; van Linder – van den Berg, Krista Theodora Johanna

Lid (bedrijfsleider); Vanessa Heij

Stichting Helpende Handen Oss is een ANBI erkende organisatie.

Dat wil zeggen dat Helpende Handen Oss een instelling is die het Algemeen Nut Beoogt.

Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werk bij Helpende Handen Oss.

RSIN ; 855708104