Alle mensen die onder het minima beleid vallen kunnen een beroep op ons doen.

Men kan vragen om te helpen bij het zoeken van kleding. Maar ook kunnen we een oproep doen voor bijvoorbeeld een koelkast. Dit lukt helaas niet altijd. Maar wie niet waagt….

Ook doen we graag wat extra. Zoals een paaspresentje, de kerstmiddag en we proberen met moeder- en vaderdag ook wat mee te geven.